ETTE-pályázat: Relativisztikus kvantummechanika

Típus:
Nyílt, határidős, pénzdíjas
Kiírás:
2018.03.05
Határido:
2018.04.30

Az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért (ETTE) pályázatot hirdet.

A 0 spinű relativisztikus kvantummechanika skalár hullámfüggvényes, Klein-Gordon-egyenletes megfogalmazásában kérdéses a Hilbert-tér és a valószínűségi értelmezés. Ezek a problémák megoldódnak egy antiszimmetrikus spinortenzor hullámfüggvényes megfogalmazásban, mely analóg módon követi az 1/2 spinű esetet és az abból szimmetrikus tenzorszorzatként konstruálható magasabb spinű eseteket. A kapott leírás szabad rendszerre lefedi a skalár hullámfüggvényes tárgyalást, a minimális csatolással leírt, adott potenciálmezőben történő mozgásra azonban mást ad. Ehhez kapcsolódik a megoldandó feladat: a Coulomb-probléma megoldása az antiszimmetrikus spinortenzor hullámfüggvényes leírásban.

Elegendő a vonzó eset vizsgálata, és abban a kötött állapoti energiák meghatározása. A határidő 2018. április 30, a győztes díja 200 ezer Ft, emellett a megoldáshoz kapcsolódó szerzői jog ügyében is megállapodás születik a győztes és az Egyesület között. Több helyes megoldás esetén a díj és a megállapodás ügyében az Egyesület elnöksége hoz döntést.

Irodalom és további információ:
https://arxiv.org/pdf/1712.08220 (preprint)
http://energia.bme.hu/~fulop/szeged17-fulop.pdf (magyar nyelvű előadás)
E-mail: [email protected] (Fülöp Tamás, kapcsolattartó személy)
Egyesületi honlap: http://ette-sust.hu

Besorolás:
Pályázat