Dátum:
2014. május 8
Szerzo:
Közgyűlés

A közgyűlés a tisztújítás keretében megválasztottat új elnökséget, melynek tagjai: Verhás József, Szondy György és Ván Péter. Fülöp Tamás, korábbi titkár továbbra is aktívan segíti az egyesület munkáját, illetve a tagok közül többen is aktív szervezőtevékenységet vállaltak az idei évben, ami a korábbiakhoz képest komoly előrelépés.

A közgyűlés külön foglalkozott az egyesületet érintő PTK-ban történt változtatásokkal. Ezzel kapcsolatban az elnökségnek május 31.-ig komoly adminisztratív munkája van, ami az egyesület fennmaradása és további munkája szempontjából elengedhetetlen.

A közgyűlés fontos része volt a jövő évi program megvitatása. A javaslat az egyesület eddigi tevékenységének folytatása, megerősítése, néhány új elemmel történő kibővítése.

A tevékenység egyik fontos pillére az ETTEst-ek szervezése. az idei évben eddig már 3 előadás volt (Görbült-e a tér, Szuperképlékeny alakítás, VVER-1200 atomerőmű), és az egyesület kilépett a nyilvánosság elé. Ezt a tendenciát kívánja tovább erősíteni. Az idei évre tervezett témák között szerepelnek:

  • Gróf Gyula – Hővezetés
  • Csák Bence – ECO Maraton
  • Németh-Buhin Ákos – Telekommunikáció
  • Hegyi Dezső – tapasztalatok a NASA-nál (korábbi előadó, ponyvatetők tervezése véges-elem módszerrel)
  • Egyéb: GPS, Paks II. (Korényi Zoltán), játékelmélet (Szabó György), Gersche Károly, Matolcsi Tamás, orvosi alkalmazások, Bio-etanol előállítás

Tudományos munka terén egyelőre nem tervezzük konferencia, vagy egyéb rendezvény szervezését, de nem zárkózunk el attól, hogy alkalomadtán ilyenekben részt vegyünk.

Ismeretterjesztés, támogatók körének szélesítése körében új színfolt, hogy weboldalunkon lehetőséget biztosítunk tagoknak és másoknak az ismeretterjesztő cikkek publikálására.

Említésre kerültek a korábbihoz hasonló pályázati kiírások. Fülöp Tamás és Ván Péter, illetve Szondy György is jelezte, hogy szándékában áll az egyesület keretein belül pályázatot kiírni. A tagságot és a szimpatizánsokat is arra biztatják, hogy az egyesületben rejlő lehetőségeket használják ki.

Az egyesület lehetőségeihez mérten továbbra is támogatná a NYIFF-et, valamint újra kiírná a szokásos, a legelméletibb gyakorlati, illetve leg gyakorlatiasabb elméleti munkára vonatkozó TDK díját.

Az egyesület Maly Róbert által szervezett, az Ókori kőzetmegmunkálással kapcsolatos kutatási pályázatokon való részvétellel komolyan kíván foglalkozni.

Fontos megemlíteni, hogy a tagság a 2014-es, megnövekedett aktivitás hatására új tagokkal bővült. Az elnökség és a közgyűlés szándéka e tendencia folytatása és az egyesület tevékenységének a tagok számára gyümölcsöző kiszélesítése.

Csatolt fájlok:
12KOZ_18123120141_ETTE_1sz_felhasznalas_2013.pdf
ETTE2014_khjszov_hit.pdf
ETTE2014_khj_hit.pdf

Next Post Previous Post