Dátum:
2014. február 25. kedd, 18:15
Szerző:
Székely László (MTA,BTK Filozófiai Kutatóintézet)

Cím:
"Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein, Jánossy és Harvey Brown a fizika geometrizálásáról"

Helyszín:
BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (Bertalan Lajos u. 3. BME, D ép. 2.em)

Az előadás előtt, 17:30-tól nyilvános elnökségi ülés. Várjuk az érdeklődő tagokat ötletekkel, javaslatokkal.

Az előadásról röviden:

A kérdésre, "görbült"-e tér – azaz az eukleidészi geometriától különbözik-e szerkezete – ma mind a hivatalos, mind a népszerű tudományban egyértelműnek tűnik a válasz: ott ahol tömeg található, a tér – illetve a téridő – "görbült", hiszen a relativitáselmélet "bebizonyította", hogy a tömeg hatására a téridő szerkezete elveszíti eukleidészi jellegét, és éppen ez a nem eukleidészi jellege az, ami a gravitációs jelenségek oka.

Előadásomban Poincaré és Einstein – továbbá részben Jánossy Lajos és Harvey Brown – vonatkozó művei alapján meg fogom mutatni, hogy ez a kérdés mégsem ilyen egyszerű: a téridő görbültsége nem a természet, illetve nem a fizikai tér és idő jellegére vonatkozó objektív fogalom, azaz az nem a tér és az idő elméleteinktől független sajátossága. Poincaré tézise – mellyel absztrakt, filozófiai szinten maga Einstein is egyetértett – érvényes: a fizikai geometria megegyezés kérdése. Ha Einstein olyan fizikát alkotott, amely a nem eukleidészi terekkel dolgozik, akkor ez nem a tapasztalati fizikai világ megkérdőjelezhetetlen kényszeréből, hanem Einstein filozófiai nézeteiből és racionalitáskoncepciójából fakad, mellyel szemben alternatív elképzelések fogalmazhatóak meg. Mindez azonban nem vezet a fizikai elméletalkotás önkényességéhez: a megválasztott geometriával minden esetben ugyanazon megfigyelhető fizikai jelenségeket és összefüggéseket kell leírnunk.
Az einsteini filozófiai koncepció megkérdőjelezése így nem jogosít fel bennünket a relativitáselmélet elvetésére, és Einstein-ellenes, antirelativisztikus nézetek hangoztatására. Éppen ellenkezőleg: a filozófiai megfontolások csak a mai fizika keretében általánosan elfogadott fizikai tapasztalatnak, továbbá a relativitáselmélet matematikai-fizikai magjának és az einsteini elméletnek, mint e mag egy lehetséges értelmezésének elismerésén alapulhatnak. Így az eltérő filozófiai megközelítésekből egyáltalában nem következik az einsteini elmélet "cáfolata": a filozófiai elemzés csupán az einsteini koncepcióval fenomenológiailag és matematikailag kompatibilis alternatív magyarázatok lehetőségére hívhatja fel a figyelmet.

Next Post Previous Post