Dátum:
2011. november 9, szerda, 19:00
Szerzo:
Ropolyi László Helyszin:
Markus Vendéglo, Lovohaz u.17.

Az emberi létforma átalakulóban van. Sok évezredes szerkezete módosulni látszik: a természeti és társadalmi létformák mellett kialakulóban van egy harmadik, az előbbi kettőre ráépülő létforma: a hálólét. Az Internet-használat következtében létrejövő hálólét tanulmányozását tekintjük feladatunknak.

A hálólétet értelmező háló-lét-elmélet konstrukciójának folyamatában elsősorban filozófiai gondolatmenetek segítségével próbáljuk bemutatni és értelmezni a legfontosabb összefüggéseket, mindenekelőtt az Internet megjelenését, jellegzetességeit, széleskörű használatát, s ezek következményeit. Először az Internet összetett természetének feltárásával próbálkozunk, majd az Internet-használat társadalmi és kulturális hatásait vizsgáljuk meg.

Az Internet természetéről megállapíthatjuk, hogy az Internet a késő modern ember által létrehozott, a korábbi (természeti és társadalmi) létszférákra ráépülő, de azoktól határozottan elkülönülő, új emberi létforma közege. Ezt a formálódó új létformát nevezzük hálólétnek.

A társadalom a természeti szférából kifejlődő, arra ráépülő virtuális viszonyrendszer. A hálólét a társadalmi szférából kifejlődő, arra ráépülő virtuális viszonyrendszer. Az ember immár nem két, hanem három világ polgára: egyszerre természeti, társadalmi és hálólét lakó.

Linkek:
Ropolyi László könyvei
László Ropolyi's homepage
Tanár adatlap - Dr. Ropolyi László

Next Post Previous Post