Elhangzott: Az ETTE 2007. február 16.-i közgyűlésén.

A tudomány és technológia. E kettő közötti szakadék áthidalása Egyesületünk vállalt küldetése. De hát milyen is ez a szakadék, pontosan mit is szeretnénk áthidalni, netán betemetni és pontosan hogyan? Tudomány és technológia között sokrétű a kapcsolat: az ipar termel, az egyetemek oktatnak, szabadalmak születnek, az EU pályázatokat ír ki, látszólag minden rendben van. Először a partokat vegyük szemügyre, hova is lehetne a híd pilléreit letűzni? A tudomány az igazságról szól. Arról, hogyan és miért történnek éppen úgy a dolgok, ahogy történnek. Szögezzük le: tükör által és homályosan látunk, és ebben nincs választásunk. Hisz mindig modelleket, egyszerűsített képeket használunk a természet (meg bármi) megértésére. Viszont legyünk ennek mélyen tudatában és mindig tisztogassuk azt a tükröt. Jobb modelleket tiszta gondolkodással és világos víziókkal lehet építeni. Azzal a hittel, hogy igazság van, hogy a valóság egyszerű, csak mi vagyunk tökéletlenek, torz tükröket használva. Tökéletlenek vagyunk, de soha nem mondhatunk le a tökéletesedésről. Ez az egyik oldal talajmechanikája. Ezen az oldalon a viszonyok világosak számomra szilárdnak tűnik. A technológia a dolgok megvalósításának a módjáról, azaz tulajdonképpen az életről szól. Hogyan építsünk piramist, családi házat, konyhabútort, varrjunk fel egy gombot. Ha értjük hogyan működnek a dolgok, akkor találhatunk utat a megváltoztatásukra. Minél pontosabban értjük, annál egyszerűbb megoldásokat találhatunk. De elég felületesen érteni, kész recepteket használni ahhoz, hogy próbálkozzunk. Ez a part mocsaras vidék, különösen a túlsó partról nézve. Mi van a szakadékban, ami fölött a hídnak kell húzódnia? Vannak mélyebb és kiemelkedő részei is. Sőt, az egyes részek között hidak is húzódnak, és van közlekedés rajtuk oda és vissza. Pénz és információ áramlik emberről emberre és intézményről intézményre. Sokszor úgy tűnik, hogy a közlekedés szaggatott és lassú. Szaggatott: hidak és hidacskák vezetnek a könnyebben megközelíthető helyek között emberek és intézmények között homályosul el a tudás. A tükreink a valóságot, csak más tükrökön át mutatják. Lassú: néha évekig, emberöltőkig is eltart, amíg átjuthat a túloldalra, ha el nem akad útközben. Itt szöszmögünk a két part között valahol mindannyian. Szögezzük le, amit az egyesület célkitűzései kimondanak: mi függőhidat szeretnénk, vagyis közvetlen kommunikációt mérnökség és tudomány között. Egyelőre keskenyet, néhány területre szorítkozót. De olyat, ami egy ívben szeli át a távolságot, ami az igazság tudatában, tiszta modelleket ütköztet az élet problémáival. Ahol az élet problémáira a legjobb modelleket lehet adaptálni és a modelljeink közvetlen tapasztalat igényei szerint finomodnak. A legjobb tükröket és jó világítást. Tudjuk jól, hogy a fundamentális, elméleti, kísérleti, számítógépes fizikus, mérnök között milyen hatalmas a szemléletbeli és tudásbeli távolság. Nem a kis és nagy, rossz és jó tudás közötti, hanem a másfajta tudások közötti távolság. Végül még egy fontos szempont. Lássuk tisztán és mondjuk ki világosan mi is közlekedne azon a hídon: információ és pénz. Pénz tudásért, pénzért tudás. Szóval egy kicsit gondoljunk bele milyen hidat is szeretnénk? Bármilyet, amin közlekedni lehet a két part között? Széleset vagy keskenyet? Miért is akarjuk? Ne felejtsük, hogy a hidak drága és komoly tudást és technológiát igénylő építmények. Mi pedig most tanulunk ilyet építeni.

Az első év hidaló tapasztalatai: Az elmúlt évben számos tervünket megvalósítottuk:

 1. Megalakultunk. Első alapítási kísérletünk során elkövetett hibákat kiküszöböltük, közgyűlésünket megismételtük és 2006. április 6.-ától közhasznú egyesületként működhetünk. Van számlaszámunk.
 2. Tudományos rendezvények szervezésében veszünk részt.
  a. Kőzetmechanikai és Mérnökgeológia és konferencia, 2006 október 12.
  b. Nyugat Pannon Munkaülés, 2006 október 26.
 3. A tudomány és technológia egységének eszméjét meglevő eszközeink felhasználásával képviseljük és hírdetjük. Kisebb díjakat tűztünk ki.
  a. Mérnökgeológia konferencia (Vincze László)
  b. ELTE Fizikus TDK (Dobrik Gergely és Szücs Tamás)
 4. Beindítottuk a pályázati rendszerünket, kitaláltuk a kezdeti szabályokat hozzá. Feladatokat lehet kitűzni és megoldani.
  a. 1. feladat: Két megoldás. Részben jók.
  b. 2. feladat: Tóth Gábor, űrfizikus, díj kifizetve
 5. ETTEest. Beszélünk egymással. Általában nem sokan, de nem minden téma érdekel mindenkit.
 6. Honlap, körlevelek: hírek és szervezés.

Az elmúlt évben azt tartom fontosnak, hogy közös kutatási területek erősödnek meg. Mérnökök és fizikusok beszélnek egymással tudományos kérdésekről. Közös megoldások születnek. Van információáramlás, különféle szemléletek ütköznek, megoldandó problémák merülnek fel. Sok hiányosság van és sok munka vár elvégzésre. De épül a híd, lassan csomózzuk a köteleket. (Tervünk egy kötélcsomózógép beszerzése.)

Ván Péter
Elnök

Kapcsolódó anyagok:
Az ETTE Közhasznúsági jelentése a 2006. évrol.

Csatolt fájlok:
ETTEBesz06.pdf

Next Post Previous Post