Közgyulés

February 18, 2007, 8:00 am Közgyűlési Dokumentumok

Kedves és Tisztelt Tagtársak!

Az egyesület február 16.-án 17 órakor a BME volt Kémiai Fizika Tanszékén (Budafoki út 8, BME, F épület III. lcsh. I emelet jobbra, vigyázat magasföldszint van) közgyulést tart. A közgyulésre minden tagot és nem tagot szeretettel várunk. Az tekintheto tagnak, aki fizetett tagdíjat. A tagdíjfizetési lista megtekintheto a honlapunkon. Tagdíjat legkésobb a Közgyulés elott lehet pótolni.

Tervezett napirend:

 1. Az ETTE által felajánlott díjak átadása.

 2. Beszámolók megvitatása és elfogadása:

  • Elnöki beszámoló az egyesület tevékenységérol.
  • Közhasznúsági jelentés elfogadása

  A közhasznúsági jelentés tartalmazza a mérleget (számviteli beszámolót) is, tervezete olvasható az egyesület honlapján.

 3. Tisztségviselok megválasztása

 4. Tagdíj megállapítása

 5. Jövo évi program megvitatása.
  Rövid javaslat:
  Egyesület eddigi tevékenységének folytatása/megerosítése.

  • feladatkiírások, díjak
  • ETTEest,
  • tudományos munka (konferenciák,kiadványok)

  Pályázatok - feladat kijelölés és munkacsoport alakítás (EU, Nkth)
  Nemzetköziesedés
  (Termodinamikai Központ, összefügg a pályázatolással)

 6. Egyebek.


Az alapszabály értelmében a Közgyulés a tagok felének jelenlétében határozatképes. Határozatképtelenség esetén megismételt Közgyulést hívunk össze 2007 február 16. 17.30-ra BME volt Kémiai Fizika Tanszékére (Budafoki út 8, BME, F épület III. lcsh. I emelet jobbra), azaz ugyanoda, félórával késobb.

Üdvözlettel,
Ván Péter, Szondy György, Vásárhelyi Balázs

Next Post