Dátum:
2014.03.21
Szerzo:
Székely László (MTA,BTK Filozófiai Kutatóintézet)

Székely Lászlónak a Műegyetemen 2014. február 25-én tartott előadása közben beszélgetés alakult ki arról, hogy Jánossy Relativitáselmélet a fizikai valóság alapján című könyvében pontatlan tapasztalati előrejelzések vannak.

Székely László azt említette meg, hogy bár nem tudja felidézni a konkrét részleteket, de Jánossy kifejtési módszeréhez hozzátartozott, hogy a problémák jobb megvilágítása érdekében kerülőutakat jár be, és olyan – többnyire leegyszerűsített – hipotézisek alapján is számításokat végez, amelyekről előre tudja, hogy nem adják ki a pontos eredményt. Ennek alapján Székely László valószínűnek tartotta, hogy Jánossy e helytelen predikciói nem tévedésből szerepelnek a könyvben, hanem tudatosan, a fő probléma körüljárásának és megvilágításának részeként, miközben végleges elméletében már a helyes előrejelzéseknek kell szerepelnie.

Az előadás alatt a kérdéskör nem került lezárásra, és annak az előadás tárgya szempontjából nincs jelentősége. Azonban Jánossy fizikai és filozófiai kvalitásai szempontjából meg kell említenünk, hogy az előadás után a beszélgetés résztvevői újra megnézték Jánossy könyvét, és ennek során internetes konzultáció nyomán a következőkre jutottak:

Szondy Györgynek teljesen igaza van abban, hogy a könyv 241-242. oldalán – 370. és 372. pont - helytelen előrejelzések szerepelnek. Jánossy komplett általános relativitáselmélete ugyanakkor a könyv 245-257. oldalán található, és ez MATEMATIKAILAG TELJESEN EGYEZIK EINSTEIN ELMÉLETÉVEL. A Merkur perihéliumára és a fényelhajlásra vonatkozó előrejelzés pedig 250-251. oldalon, a 382. és a 383. pontban van megadva, és AZOK PONTOSAN UGYANAZOK, MINT AMELY EINSTEINNÉL ÉS A TANKÖNYVEKBEN SZEREPELNEK. A helytelen előrejelzéseknek az a magyarázata, hogy Jánossy a könyv 241-242. oldalán a még nem kész elmélet alapján, leegyszerűsített feltevésekből tudatosan számolja ki a pontatlan előrejelzéseket, hogy ezáltal bemutassa azt az utat, amely elvezet a kész elmélethez.

A konzultáció eredményét Szondy György a következő szavakban összegezte:

"Pont ebben érhető tetten Jánossy nagysága, hogy ilyen, továbbgondolható részeredményeket is közkinccsé tett."

Kiemelendő ezzel kapcsolatosan, hogy Szondy Györgynek Jánossy leegyszerűsített feltevései alapján is sikerült némi korrekcióval a helyes előrejelzést kihoznia. Ez olyan fontos eredmény, amelynek mélyebb fizikai és filozófiai jelentőségén érdemes elgondolkodni.

Továbbá érdemes azt is megemlíteni, hogy Jánossy fenti módszere a filozófiában egészen Szókratészig és Platónig nyúlik vissza, és szellemi kiválóságára utal, hogy szóban forgó könyvében egyedülálló módon, egy szigorúan matematikai-fizikai tárgy kifejtése során képes ezt a klasszikus filozófiai módszert alkalmazni.

Székely László

[Wikipedia: Jánossy Lajos (fizikus)]() **Kapcsolódó anyagok:**
[ETTEst 2014/02 - Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein... a fizika geometrizálásáról](/05.official/ettest-2014-02-goerbuelt-e-a-ter-poincare-einstein-a-fizika-geometrizalasarol)
[Görbült-e a tér? Poincaré, Einstein, Jánossy és Harvey Brown a fizika geometrizálásáról - az előadás írott formában](/02.news/goerbuelt-e-a-ter-poincare-einstein-janossy-es-harvey-brown-a-fizika-geometrizalasarol-az-eloadas-irott-formaban) **Kapcsolódó linkek:**
[Wikipedia: Jánossy Lajos (fizikus)](http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nossy_Lajos_%28fizikus%29)

Next Post Previous Post